Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak en wordt gekenmerkt door een verstoorde prikkel- en informatieverwerking. Hierdoor kunnen onder andere problemen ontstaan op het gebied van de sociale interactie en in de communicatie.

Daarnaast kan deze stoornis zich uiten in herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Een Autisme Spectrum Stoornis wordt ook wel een Pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de stoornis van invloed is op de gehele ontwikkeling van het kind.

Lees verder:

Defintie autisme

De volgende definitie van autisme wordt gegeven in het boek ‘Kind in ontwikkeling’ van Bilo en Voorhoeve: ‘Autisme is een ernstige afwijking in de ontwikkeling van diverse basale functies, zoals: de sociale vaardigheden; de taal; de perceptie; de abstractie; de motoriek Verhulst en Sanders-Woudstra, 1987).‘
 

Vormen van autisme

In de DSM-IV-TR (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen) worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden:
(Mogelijk wordt in de DSM-V de stoornis Multiple Comlex Developmental Disorder (MCDD) ook gerekend onder het Autisme Spectrum Stoornis). Lees hier meer over andere ontwikkelingsstoornissen.
 
In het boek van Bilo en Voorhoeve worden verschillende signalen wijzend op autisme genoemd. Een onderscheid is gemaakt in signalen bij kinderen tussen de 0 en 1 jaar en signalen bij kinderen ouder dan 1 jaar.
 

Signalen autisme kind 0 en 1 jaar

Relatiestoornissen:
 • De baby of het kind is anders dan de ouders zich van te voren hadden voorgesteld;
 • De baby of het kind heeft een algemeen gebrek aan reacties op anderen
Communicatieve stoornissen:
 • De baby of het kind kijkt de ouders niet recht aan in de ogen, ook niet als het lacht en vrolijk is.
Motorische verschijnselen:
 • De baby of het kind heeft een matig ontwikkelde, houterige grove motoriek;
Zintuigelijke verschijnselen:
 • De baby of het kind lijkt doof, maar is het niet;
 • De baby of het kind lijkt voelen, tasten, ruiken, likken en proeven belangrijker te vinden dan kijken en horen;
 • De baby of het kind lijkt ongevoelig voor pijn, hitte of koude, dit kan later overgaan in een overgevoeligheid voor prikkels'

Weerstand tegen veranderingen dan wel stereotypieën:

 • De baby of het kind heeft angst voor voedingsveranderingen;
 • Schijnbaar onlogische angsten;
 • De baby of het kind heeft een niet normale angstige reactie op normale geluiden.

Afwijkingen in de spelontwikkeling:

 • De baby of het kind is sterk gehecht aan een bepaald voorwerp;
 • De baby of het kind is niet creatief;
 • De baby of het kind heeft vreemd ritueel spel.

Probleemgedrag:

 • De baby of het kind kan urenlang naar een bepaald plekje kijken, lachten of opgewonden raken;
 • De baby lijkt onverschillig als hij uit de wieg gehaald wordt;
 • De baby of het kind kan urenlang huilen, zonder enige zichtbare reactie op troostpogingen;
 • De baby of het kind is extreem rustig, huilt nooit;
 • De baby heeft moeilijkheden bij de overgang naar vast voedsel;
 • De baby of het kind heeft een afwijkend dag-nachtritme, nachtelijke huilpartijen;
 • De baby of het kind hoofdbonkt in het bed;
 • De baby of het kind kent geen scheidingsangst;
 • De baby of het kind meld zich niet automatisch voor de voeding.

Signalen autisme kind ouder dan 1 jaar

Relatiestoornissen:
 • Het kind heeft een beperkt vermogen om vooral affectieve relaties met anderen aan te gaan;
 • Het kind herkent andere mensen niet als levende wezens;
 • Het kind heeft niet echt oogcontact.

Communicatieve stoornissen:

 • Het kind heeft een vertraagde of helemaal geen spraakontwikkeling;
 • De spraak verdwijnt na een aanvankelijk normaal begin;
 • Het kind heeft sterotiep spraakgebruik, vol herhalingen en niet aan de situatie aangepast;
 • Het kind spreekt over zichzelf in de tweede of derde persoon;
 • Het kind gebruikt geen gebaren of gelaatsmimiek met communicatieve waarde;
 • Het kind heeft een rituele benadering van elk nieuw persoon met dezelfde vraag;
 • Het kind ondersteunt de spraak amper met mimiek of gebaren;
 • Het kind heeft een matig begrip van de taal van anderen;
 • Het kind kan uren lang praten over een zeer beperkt onderwerp.

Motorische verschijnselen:

 • Het kind heeft een houterige manier van bewegen.

Zintuigelijke verschijnselen:

 • Het kind is overgevoelig voor verschillende prikkels.

Weerstand tegen veranderingen dan wel stereotypieën:

 • Het kind is sterk gehecht aan bepaalde voorwerpen;
 • Het kind streeft ernaar om situaties obsessief hetzelfde te houden;
 • Het kind blijft dwangmatig vasthouden aan bekende en vaste gewoonten;
 • Het kind heeft vaste en stereotiepe activiteiten en handelingen.

Schijnbaar onlogische angsten:

 • Het kind heeft onreële angsten;
 • Het kind heeft plotselinge paniekangsten en huilbuien.

Afwijkingen in de spelontwikkeling:

 • Het kind is niet creatief;
 • Het kind heeft moeite met de imitatie van bewegingen en heeft ongewone gebaren;
 • Het kind laat bizar ritueel spel zien.

Probleemgedrag:

 • Het kind heeft een slechte concentratie;
 • Het kind is snel in de war;
 • Het kind heeft woede-uitbarstingen en plotselinge driftbuien;
 • Het kind heeft voedingsproblemen;
 • Het kind heeft zindelijkheidsproblemen;
 • Het kind heeft automutilatie (zelfbeschadiging van het eigen lichaam);
 • Het kind kent geen scheidingsangst.

Bijzondere vaardigheden:

 • Het kind is goed in visueel ruimtelijke opdrachten, zoals bijvoorbeeld puzzelen;
 • Het kind heeft een fenomenaal geheugen;
 • Het kind heeft een extreem goede fijnmotorische ontwikkeling.
Bovenstaande signalen komen uiteraard niet allemaal voor bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en kunnen ook voorkomen bij kinderen zonder stoornis.
Kinderen met autisme kunnen problemen ondervinden in het dagelijkse leven, op school, het buitenspelen en bijvoorbeeld op de sportvereniging. Kinderen kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen.
 
Lees hier meer over bij kinderen en ouders terecht kunnen voor hulp bij de ontwikkeling.
 

Lees alles over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

 
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen